• Udělujete tímto souhlas společnosti HULVÁT A HOLOMEK CZ s.r.o., se sídlem Bečov 26, 430 01 Blatno, IČ: 25000594, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, Spisová značka       C 10414/KSUL (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem rezervace. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.
 •      Údaje jsou uloženy v databázi na chráněném serveru.
 • V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:
Typ Název Účel Expirace Přístup k informacím
systémováAnalyticsZjištění návštěvnostiDo uzavření okna prohlížečeJde o cookie z našeho webu
 • S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti hulvat@hulvat.cz
 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv      zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.